INFORMACIJA

Informuojame, jog 2023 m. lapkričio 23 dieną, ketvirtadienį, nuotoliniu būdu vyks tradicinė tėvų diena. Laikas – 16.00-19.30 val. Jūs turite galimybę užsiregistruoti svetainėje iš anksto pagal pateiktą formą, galite rinktis tinkantį laiką – 15 min. – tiek laiko yra skiriama vienam pokalbiui su dalyko mokytoju, pagalbos mokiniui specialistu, vadovu.

Jeigu nesuspėjote užsiregistruoti pas norimą mokytoją, Jūs tai galite padaryti kitaip - rašydami elektroninį laišką mokytojui. Visų gimnazijoje dirbančių mokytojų elektroninių paštų adresus galite rasti gimnazijos interneto svetainėje skiltyje STRUKTŪRA IR KONTAKTAI.

REGISTRACIJA SUSITIKIMAMS SU MOKYTOJAIS
Mokomasis dalykas Mokytojas Klasės,kuriose dirba mokytojas Kabinetas
Anglų kalba Budvydienė Jūratė 403
Anglų kalba Januškevičienė Danguolė 409
Anglų kalba Knelsienė Irina 405
Anglų kalba Valikonienė Dalia 408
Anglų kalba Shokurova Anastasija 407
Anglų kalba Valančiauskienė Ana 410
Bibliotekos vedėja Adomavičienė Laimutė 226
Biologija Krinickienė Loreta 309
Biologija Zalitienė Sigita 305
Chemija Bartkienė Dalia 203
Dailė Naruševičienė Asta 128
Dailė, technologijos Makarevičienė Loreta 128
Direktorė Martyncevienė Jolanta 314
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Anglų kalba Sadovskienė Rita 317
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalba ir literatūra Bartusevičienė Regina 316
Direktroriaus pavaduotoja ugdymui Lapuchovienė Jurgita 317
Direktroriaus pavaduotojas ugdymui Jasiūnas Valdemaras 318
Dorinis ugdymas (etika) Urbanavičiūtė Sonata 410
Ekonomika Sirvydė Rasa 310
Ekonomika, matematika Leščinskienė Jūratė 239
Fizika, informacinės technologijos Storta Andrius 203
Fizika, matematika Šišenina Elena 209
Fizinis ugdymas Brokartas Darius 220
Fizinis ugdymas Gliebienė Neringa 220
Fizinis ugdymas Tichonova Liudvika 220
Fizinis ugdymas Zakarevičius Ernestas 220
Geografija Kalvaitienė Vidmantė 307
Geografija Matijošaitytė Ingrida 308
Informacinės technologijos Suščinskienė Marija 416
Informacinės technologijos/matematika Žigienė Dovilė 241
Informatika, matematika Lysenko Aneta 319
Istorija Kerdokaitė-Kazlauskė Daiva 102
Istorija Urbienė Kristina 101
Istorija, etika Dumčius Darius 105
IT inžinierius Kazlauskas Marius 415
Karjeros specialistė Kauzonienė Agnė 227
Lietuvių kalba ir literatūra Garčinskienė Lina 304
Lietuvių kalba ir literatūra Misevičienė Sigita 322
Lietuvių kalba ir literatūra Padvelskienė Gintarė 303
Lietuvių kalba ir literatūra Valentienė Sandra 323
Lietuvių kalba ir literatūra Vankevičienė Sandra 325
Lietuvių kalba ir literatūra Grilevičiūtė Klincevičienė Deimantė 324
Lietuvių kalba ir literatūra Basevičienė Ieva 410
Matematika Debesienė Danuta 127
Matematika Kareivienė Kristina 238
Matematika Kuzborskienė Danguolė 240
Matematika Lavrinovič Julija 211
Mokytojo padėjėja Pranckevičienė Natalija 411
Mokytojo padėjėja Čaikovskaja Tamara 18
Mokytojo padėjėja Nasutavičienė Loreta 18
Mokytojo padėjėja Šidlauskaitė Aistė 411
Muzika Matulevičiūtė Aurelija 125
Muzika Kauneckas Klaidas 125
Rusų kalba Lavrinovič Emilija 208
Rusų kalba Mickonienė Tatjana 237
Rusų kalba Apelė Rima 320
Socialinė pedagogė Šlaičiūnienė Renata 411
Socialinė pedagogė Misiūrienė Jolanta 222
Šokis Blikertienė Rimutė 229
Specialioji pedagogė Puišienė Donata 402
Sveikatos priežiūros specialistė Jurgelevičiūtė-Špakauskienė Jolita 221
Technologijos Aziulevičienė Rita 121
Technologijos Kieras Bronislavas K03
Technologijos Kondrotienė Rasa K07
Tikyba Karvelytė-Stankevič Irma 310
Vokiečių kalba Toločkaitė Ona 406